Karin Douven
Psychotherapie
Interactionele Vormgeving
Alleen of als koppel

Afspraken

Contacteer mij

 

Anders en gewoon

Psychotherapie

Interactionele Vormgeving

De duur van een therapie is moeilijk te voorspellen omdat dit van veel factoren afhangt. Als client heb je echter steeds de vrijheid om de therapie te stoppen.

Indien een gemaakte afspraak moeilijk kan nagekomen worden, kan dit steeds veranderd worden, maar ik heb graag dat je me dat 24 uur op voorhand laat weten. Als dat niet gebeurt, vraag ik je om de sessie alsnog te betalen.

Het Onafhankelijk Ziekenfonds betaalt een deel van de prijs voor psychotherapie voor jongeren (tot 18 jaar) terug. Het gaat om maximaal 5 keer 10€ per jongere per jaar, en 5 extra zittingen aan 5€ per familie per jaar. Als u dus aangesloten bent bij het Onafhankelijk Ziekenfonds, moet je hen dat zeker laten weten. Ook Partena komt tegemoet bij psychotherapie voor jongeren tot 18 jaar, tot 6 keer 20 €. Andere ziekenfondsen betalen voorlopig nog geen IV-therapie voor jongeren terug.

Een relatie tussen therapeut en client is niet vrijblijvend: beiden moeten zich inzetten om een zekere verandering te tewerkstelligen bij de client. Aan de client kan ik vertrouwen, eerlijkheid en inzet garanderen. Als therapeut vraag ik u zich aan gemaakte afspraken te houden.

Als I.V.- therapeute volg ik nauwgezet de gedragskode van de VVTIV (Vlaams Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving).

Karin Douven, Van Havrelei 100, 2140 Borgerhout. Tel: 0499 125037. BTW: BE0845.641.545

=================================================================================================================================
=================================================================================================================================